نوشته16
 • فیلم آموزش خواندن ساعت

  عنوان : فیلم آموزش خواندن ساعت نوع فایل : فیلم (MP4) حجم فایل : ۱ مگابایت مدت زمان : ۰ دقیقه و ۴۳ ثا ...

 • فیلم آموزش خواندن ساعت_عدد مرکب

    عنوان : فیلم آموزش خواندن ساعت_عدد مرکب نوع فایل : فیلم (MP4) حجم فایل : ۲ مگابایت مدت زمان : ...

 • فیلم آموزش یادآوری مفهوم کسر

  عنوان : فیلم آموزش یادآوری مفهوم کسر نوع فایل : فیلم (MP4) حجم فایل : ۱ مگابایت مدت زمان : ۰ دقیقه و ...

 • فیلم آموزش خواندن ساعت

  عنوان : فیلم آموزش خواندن ساعت نوع فایل : فیلم (MP4) حجم فایل : ۴ مگابایت مدت زمان : ۲ دقیقه و ۲۰ ثا ...

 • فیلم آموزش معرفی رقم

  عنوان : فیلم آموزش معرفی رقم نوع فایل : فیلم (MP4) حجم فایل : ۲ مگابایت مدت زمان : ۱ دقیقه و ۲۸ ثانی ...

 • کارگاه تمرین جمع کسر (جمع ۲ کسر با مخرج های نامساوی)

  محتویات محصول : کارگاه تمرین جمع کسر (جمع ۲ کسر با مخرج های نامساوی) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون ...

 • کارگاه تمرین شمارش (شمارش حیوانات)

  محتویات محصول : کارگاه تمرین شمارش (شمارش حیوانات) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نصب حجم فا ...

 • کارگاه تمرین ضرب اعداد (هم نتیجه)

  محتویات محصول : کارگاه تمرین ضرب اعداد (هم نتیجه) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نصب حجم فای ...

 • فارسی پنجم : درس ۱ (تماشاخانه) آزمون شماره ۱

  ...

 • ریاضی پنجم : درس ۱ (عددنویسی و محاسبات عددی) آزمون شماره ۱

  ...

 • نمایش موارد بیشتر