۳۱ مرداد ۱۳۹۷

آزمون تعاملی

کارگاه تمرین جمع کسر (جمع ۲ کسر با مخرج های نامساوی)

کارگاه تمرین جمع کسر (جمع ۲ کسر با مخرج های نامساوی)
محتویات محصول : کارگاه تمرین جمع کسر (جمع ۲ کسر با مخرج های نامساوی) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نصب حجم فایل : ۱۱ مگابایت روش ارسال : دانلود قابلیت اجرا : فقط...
ادامه مطلب

کارگاه تمرین شمارش (شمارش حیوانات)

کارگاه تمرین شمارش (شمارش حیوانات)
محتویات محصول : کارگاه تمرین شمارش (شمارش حیوانات) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نصب حجم فایل : ۱۱ مگابایت روش ارسال : دانلود قابلیت اجرا : فقط ویندوز (بر روی مو...
ادامه مطلب

کارگاه تمرین ضرب اعداد (هم نتیجه)

کارگاه تمرین ضرب اعداد (هم نتیجه)
محتویات محصول : کارگاه تمرین ضرب اعداد (هم نتیجه) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نصب حجم فایل : ۱۱ مگابایت روش ارسال : دانلود قابلیت اجرا : تحت ویندوز (بر روی And...
ادامه مطلب

کارگاه تمرین جمع اعداد (۱ رقمی + ۲ رقمی)

کارگاه تمرین جمع اعداد (۱ رقمی + ۲ رقمی)
محتویات محصول : کارگاه تمرین جمع اعداد (۱ رقمی + ۲ رقمی) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نصب حجم فایل : ۱۱ مگابایت روش ارسال : دانلود قابلیت اجرا : فقط ویندوز (بر...
ادامه مطلب

کارگاه تمرین جمع اعداد یک رقمی (شمارش و جمع اعداد)

کارگاه تمرین جمع اعداد یک رقمی (شمارش و جمع اعداد)
محتویات محصول : کارگاه تمرین جمع اعداد یک رقمی (شمارش و جمع اعداد) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نصب حجم فایل : ۱۲ مگابایت روش ارسال : دانلود قابلیت اجرا : فقط و...
ادامه مطلب

کارگاه تمرین ضرب اعداد (ماهی و آکواریوم)

کارگاه تمرین ضرب اعداد (ماهی و آکواریوم)
محتویات محصول : کارگاه تمرین ضرب اعداد (ماهی و آکواریوم) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نصب حجم فایل : ۱۱ مگابایت روش ارسال : دانلود قابلیت اجرا : فقط ویندوز (بر...
ادامه مطلب