بازی های تعاملی ریاضی

کارگاه تمرین جمع کسر (جمع ۲ کسر با مخرج های نامساوی)

محتویات محصول : کارگاه تمرین جمع کسر (جمع 2 کسر با مخرج های نامساوی) نوع فایل : exe ( اجرایی ) بدون نیاز به نص...

فیلم آموزشی

فیلم آموزش خواندن ساعت_عدد مرکب

  عنوان : فیلم آموزش خواندن ساعت_عدد مرکب نوع فایل : فیلم (MP4) حجم فایل : 2 مگابایت مدت زمان : 1 دقیقه و...